maxflex ben - Kontor & Interiør

ELEKTRISK UNDERSTELL » maxflex ben

Elektrisk understell motorisert tilbud

Maxflex elektrisk understell

understell som kan brukes på alle type bord løfter 150 kg